Pohjoisesta

Jänkä, lappilainen kulttuurilehti http://www.janka.fi/

Kaltio, pohjoinen kulttuurilehti http://www.kaltio.fi/

Kirjoittajaryhmä Rinki http://www.kirjoittajarinki.fi

Lappilaisia omakustantajia (Huom! tietoja ei ole päivitetty vuoden 2004 jälkeen) http://www.lapinkirjallisuusseura.fi/omakustantajat/

Saamelaiskirjailijoiden yhdistys http://samiskkunstner.org/se/sami-girjecalliid-searvi.html/

Nordnorsk forfatterlag http://nordnorskforfatterlag.no/

Norrländska litteratursällskapet | Författarcentrum Norr http://www.norrlitt.se/

 

Kirjoittajakoulutusta

Nuoren Voiman Liitto http://www.nuorenvoimanliitto.fi/

Päätalo-instituutti http://www.taivalkoski.fi/Resource.phx/sivut/sivut-taivalkoski/paatalokeskus/instituutti/kirjoittajakoulutus.htx

Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia http://www.palmenia.helsinki.fi/koulutus/kirjoittaminen/

Oriveden Opisto http://www.orivedenopisto.fi/

Elämäntarinayhdistys ry http://elamantarinayhdistys.wordpress.com/

 

Kirjastot ja tietopalvelut

Kirjasampo - kirjallisuuden kotisivu http://www.kirjasampo.fi/  

Kirjastot.fi http://www.kirjastot.fi/

Lapin kirjasto http://lappi.verkkokirjasto.fi

Lapponica, pohjoinen tiedonhakupalvelu http://www.lapponica.net/

Kansalliskirjasto http://www.kansalliskirjasto.fi/

 

Yhdistyksiä

Suomen Kirjailijaliitto http://www.suomenkirjailijaliitto.fi/

Kirjailijayhdistysten neuvottelukunta http://www.kirjailijaliitto.fi/yhteystiedot/kirjailijayhdistykset/

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura http://www.finlit.fi/ 

Suomen tietokirjailijat http://www.suomentietokirjailijat.fi/

Suomen Tieteiskirjoittajat http://tieteiskirjoittajat.net/

Näytelmät.fi, kirjailijoiden oma agentuuri http://www.naytelmat.fi/

 

Tietoa tekijänoikeuksista

Kirjailijaliiton tekijänoikeussivut http://www.kirjailijaliitto.fi/kirjailijan-tyo/tekijanoikeus/

Sanasto, tekijänoikeusjärjestö http://www.sanasto.fi/

Kopiosto, tekijänoikeusjärjestö http://www.kopiosto.fi/

Teosto, tekijänoikeusjärjestö http://www.teosto.fi/

Kuvasto, tekijänoikeusjärjestö http://www.kuvasto.fi/

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus http://www.antipiracy.fi/  

Kustannussopimusten hyvät käytännöt (Suomen kustannusyhdistys) http://www.kustantajat.fi/ajankohtaista/hyvatkaytannot/

 

Muuta

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus http://www.kotus.fi/

Runotietokanta http://runotietokanta.kaupunginkirjasto.lahti.fi/

Kiiltomato, kirjallisuuskritiikin verkkolehti http://www.kiiltomato.net/