Tarinakaira-hanke

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on myöntänyt Lapin kirjallisuusseura ry:lle erityisavustuksen hankkeelle Kirjallisuuden tuominen osaksi lappilaisten arkea ja elämää Lapin maakunnan hama-alueilla, lyhyemmin Tarinakaira. Myönnetty summa on 52.000 euroa ja hankkeen toteutusaika on 1.8.2023-31.12.2024.

Kantavina Tarinakaira-hankkeen teemoina ovat kirjallisuuden monimuotoisuus ja alueellinen tasa-arvo. Hankkeen tavoitteena on järjestää kirjallisuuteen ja kirjoittamiseen liittyviä koulutuksia, tapahtumia ja kirjailijavierailuja Lapin eri kunnissa. Tilaisuudet räätälöidään paikallisesti esiin nousevien toiveiden ja tarpeiden mukaan ko. kuntien, koulujen ja kirjastojen kanssa. Tapahtumapäivän käytännön järjestelyt hoidetaan paikallisen jäsenistön voimin.

Hama-alueita ovat käytännössä kaikki muut paitsi Rovaniemen, Kemin, Tornion ja Kemijärven keskustat. Katso kartta hama-alueista täällä.

(Teksti jatkuu kuvan alla.)

Hankkeen tavoitteet

  • monimuotoisen kirjallisuuden saavutettavuuden parantaminen hama-alueiden kunnissa
  • lappilaisten innoittaminen kulttuurin ja kirjallisuuden äärelle
  • harrastajakirjoittajien kannustaminen, työkalujen tarjoaminen
  • seura vahvistaa vetovoimaansa, seuran jäsenmäärä kasvaa
  • tuloksena syntyy myös ns. kirjoittajapooli eli eri kirjallisuuden lajeja edustava aktiivisten ja kokeneiden kirjoittajien joukko, jotka myös jatkossa ovat halukkaita tekemään kirjailijavierailuja tai vetämään koulutuksia

Aikataulu

Loppuvuosi 2023 käytetään tapahtumien suunnitteluun ja vuosi 2024 on hankkeen varsinaisten toimenpiteiden toteutuksen aikaa. Elo-syyskuussa 2023 kontaktoidaan potentiaaliset yhteistyökumppanit ja jäsenistö maakunnan alueella ja loppuvuonna rakennetaan tilaisuuksien aikataulu vuodelle 2024. Se tarkoittaa kirjailijavieraiden ja kouluttajien rekrytointia, käytännön järjestelyiden suunnittelemista ja tiedottamista. Suunnitelmat pannaan täytäntöön vuoden 2024 aikana, jolloin järjestetään parikymmentä kirjoittamiseen liittyvää tilaisuutta eri puolilla Lapin hama-alueita. 

Hankkeen vastuuhenkilöt

Tarinakaira-hankkeen vetäjänä toimii Lapin kirjallisuusseuran puheenjohtaja, Minna Kurttila. Hanketta ohjaa ja valvoo seuran hallitus. 

Ota yhteyttä

Jos asut Lapin harvaan asutulla maaseudulla ja sinulla on idea, millainen kirjoittamiseen ja kirjallisuuteen liittyvä tapahtuma tai tilaisuus voisi sopia sinun kotiseudullesi ja olet valmis osallistumaan tilaisuuden käytännön järjestelyihin, laita viestiä elo-syyskuun aikana lapinkirjallisuusseura@gmail.com