Toimintasuunnitelma 2022

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kirjallisuuden edistämisestä kiinnostuneiden, kirjailijoiden ja kirjoittajien yhdyssiteenä ja luoda edellytyksiä kirjallisuuden tuottamiseksi ja levittämiseksi. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää seuraavanlaista toimintaa vuonna 2022


 1. Koulutustilaisuudet 


Kirjoittajakurssi yhteistyössä Revontuli-Opiston kanssa Sodankylässä 6. - 11.6.2022. Viiden ohjaajan voimin kurssilaisia opastetaan proosan, autofiktion, draaman, lyriikan sekä (fantasiakirjoittamisen)? maailmaan analyysien, luentojen ja harjoitustöiden avulla.  Kurssilaisten teksteistä julkaistaan antologia E-kirjana seuran verkkosivuilla. 

Räätälöidyt kirjoittajakurssit seuran jäsenistölle.  Vuonna 2019 Rovaniemellä pilotoitiin jäsenistölle suunnattuja maksullisia kirjoittajakursseja. Niistä saadut kokemukset rohkaisevat jatkamaan toimintaa. Covid-19 keskeytti hyvin alkaneen toiminnan. Vastaavaa koulutusta on kysytty myös muille paikkakunnille. Tulevana toimintavuonna voidaan aloittaa vastaavaa toimintaa useiden palveluntuottajien kautta myös tietoverkossa.

 


2. Kirjallisuustapahtumat, teemaseminaarit ja keskustelutilaisuudet 


2.1. Järjestetään Tekijöiden päivä marraskuussa. Päivään ovat tervetulleita esittäytymään vuosittain 30.9. mennessä kirjan julkaisseet Kirjallisuusseuran jäsenet ja lappilaiset kirjailijat. Kirjallisuusseura tukee kirjoittajien  osallistumista  tapahtumaan.  Tilaisuudessa on mahdollista myydä ja ostaa kirjailijoiden teoksia. 


2.2. Järjestetään 7. Runoköngäs-tapahtuma Rovaniemen Wanhojen Markkinoiden yhteydessä elokuussa. Kirjallisuusseura tuottaa jäsenistönsä tuella soveltuvia esityksiä, hankkii niille maakunnan laajuista näkyvyyttä ja tukee esiintyjien osallistumista Runokönkään tapahtumiin. Jäsenistöä kannustetaan hyödyntämään suunnitelmallisesti vuotuista tapahtumaa oman tuotantonsa esiintuomiseksi. Tapahtuman pääesiintyjäksi kutsutaan ansioitunut lappilainen, Lapin alueella asunut tai aluetta koskevaa kirjallisuutta edistänyt kirjailija.


2.3. Kehitetään aktiivisesti uusia yhteistyötapoja ja tiedottamista Lapin eri paikkakunnilla toimivien kirjoittaja- ja kirjallisuutta harrastavien ryhmien kanssa sekä niillä toteutettavien kirjallisuustapahtumien edistämiseksi. 


2.4.  Lappilaisten kirjailijoiden ja kirjallisuuden tunnetuksi tekemiseksi tuetaan aktiivisesti alueella tapahtuvaa toimintaa ja osallistutaan mahdollisuuksien mukaan lähialueilla kansainvälisiin kirjallisuustapahtumiin.


2.5.  Järjestetään jäsentapaamisia ja muita kirjallisia tapahtumia yhdessä kirjailijoiden, kirjoittajaryhmien ja yhteistyötahojen kanssa. Pyritään osallistumaan avoimiin tilaisuuksiin kuten messuille ja yhdistystoimintaa esitteleviin  tapahtumiin sekä yhdistysten merkkipäiviin ja erilaisiin tilaisuuksiin, kuten esimerkiksi kirjailijayhdistykset tai Taidebasaari-toiminta yhteistyössä Aineen taidemuseon kanssa marraskuussa.3. Hankkeet


Tehdään hankekohtaisia suunnitelmia ja käynnistetään niitä resurssien puitteissa. 
4. Arviointipalvelu 


Jatketaan ja kehitetään  arviointipalvelua, jonka välityksellä seuran jäsenet ja ketkä tahansa lappilaiset kirjoittajat voivat saada tekstistään henkilökohtaisen arvion edulliseen hintaan. Vahvistetaan palvelun markkinointia ja varmistutaan arvioijien mahdollisuuksista toimia tehtävässään.5. Lapillinen-lehteä julkaistaan kaksi numeroa 


Ensimmäinen toukokuussa ja toinen marraskuussa. Lehden kevään teemana on “Muisto”  ja syksyn kaksoisnumeron “Leikki”. Lehdessä arvioidaan uutta lappilaista kirjallisuutta, esitellään kirjailijoita ja kerrotaan ajankohtaisista kirjallisuuteen liittyvistä tapahtumista alueella sekä julkaistaan jäsenten lyhyitä tekstejä, runoja ja aforismeja. Hyvässä seurassa, Kustantajan kuulumiset ja Unohdetut klassikot -palstoja jatketaan. Suunnitellaan ja toteutetaan uusi esittely- / haastattelupalsta nuorten kirjoittajien ja esikoiskirjailijoiden esiin nostamiseksi. Lapillinen on Kulttuurilehtien liiton Kultti ry.:n jäsenlehti. Lehti ilmestyy painettuna ja sähköisenä. 6. Vuosikokoukset 


Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja sääntömääräinen syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Kokousten yhteyteen järjestetään teemaseminaareja tms. kirjallisuuteen liittyviä tapahtumia.

 


7. Tiedottaminen 


Tiedotetaan tulevista tapahtumista, arviointipalvelusta, kursseista ja uusista julkaisuista jäsenkirjeissä, Lapillinen-lehdessä,  kotisivuilla osoitteessa:  www.lapinkirjallisuusseura.fi sekä sosiaalisessa mediassa seuran Facebook-sivulla. Tutkitaan Instagramin käyttömahdollisuudet jatkossa. 8. Yhteistyö 


8.1. Seura on jäsenenä Kirjailijayhdistysten verkostossa. Pyritään varmistamaan  pohjoisen edustuksen jatkuminen verkoston työryhmässä. Seura on tehnyt valmistelut vuoden 2022  Talvipäivien järjestämiseksi Rovaniemellä. Vuonna 2023 tapahtuma järjestetään Kuopiossa Vestäjät ry:n toimesta. Tapahtuma on kuitenkin epidemian johdosta peruttu ja mahdollisuuksia sen järjestämiseksi virtuaalisena selvitetään. Talvipäivät on kaikille avoin kirjallisuustapahtuma sekä jäsenyhdistysten  vuosittainen kohtaamispaikka.


8.2. Jatketaan ja tiivistetään yhteistyötä pohjoisten kirjoittaja-, kirjailija- ja nimikkoseurojen kanssa. 9.  Lapin Kirjallisuusseura ry on sitoutunut noudattamaan seuraavia eettisiä periaatteita toiminnassaan


Yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja työhyvinvoinnin edistämiseksi Lapin Kirjallisuusseuran huolehtii, että sen toiminta on avointa kaikille siitä kiinnostuneille henkilöille. Koska seura on toiminut alusta alkaen monikulttuurisessa, alueelliset rajat ylittävässä ympäristössä, ovat yhdenvertaisuus ja tasa-arvo olleet lähtökohtaisesti seuran toiminnassa noudatettavia keskeisiä perusarvoja. Näitä periaatteita vahvistetaan huolehtimalla siitä, että seuran toiminta ulotetaan laajan ja harvaan asutun Lapin kaikkiin osiin sekä lisäämällä vuorovaikutusta Saamen alueen kulttuurien ja suomen kieltä Ruotsin ja Norjan pohjoisosissa puhuvien väestöryhmien kanssa. 

Yhdistyksen toiminnassa ei suvaita minkäänlaista henkilöihin, väestön osiin tai kansanryhmiin kohdistuvaa syrjintää.

Kestävän kehityksen edistämiseksi Lapin Kirjallisuusseura käyttää tarjolla olevat mahdollisuudet sähköisten viestimien hyödyntämiseksi omassa toiminnassaan tarpeettoman matkustamisen vähentämiseksi. Seuran jäsenistöä rohkaistaan käyttämään virtuaalisia kokouskäytäntöjä ryhmätyön ja harrastusten välineinä ennen kaikkea etäisyyksien voittamiseksi. Seura on organisoinut hallintonsa koko dokumentoinnin paperittomien ratkaisujen tuella. Seuran jäseniä rohkaistaan myös ottamaan luontoarvot huomioon julkaisutoiminnan suunnittelussa. Yhteisön toiminnassa ja tapahtumien järjestelyissä priorisoidaan lähipalveluita.

Lapin Kirjallisuusseuran toiminnassa huolehditaan siitä, että edellä mainittuun sisältyvät arvot toteutuvat yhdistyksen toiminnassa sen kaikilla tasoilla. Yhdistyksen hallitus varmistuu ja raportoi sidosryhmilleen siitä, että työhyvinvointi, yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja kestävä kehitys ovat selkeä osa yhdistyksen toimintasuunnitelmaa ja että niiden mahdollinen huomiotta jääminen tulee kontrolloitua.